درباره کانون کارآفرینی استان تهران

کانون کارآفرینی استان تهران به عنوان یک تشکل در زیرمجموعه مدیریت امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تشکیل شده است. این کانون در مرحله تشکیل ۲۳ عضو حقوقی داشته است و مجمع موسس آن در تاریخ دهم آبان ۱۴۰۰ در محل ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی تهران تشکیل گردیده است. در جلسه مجمع اعضای هیأت مدیره شامل ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل و بازرسان شامل بازرس اصلی و بازرس علی‌البدل انتخاب گردیدند. سپس در تاریخ ۳۰ آبان با برگزاری جلسه هیأت مدیره، رئیس، نایب رئیس و خزانه دار از میان اعضا تعیین و فعالیت کانون شروع شد.
به موازات پیگیری ها برای ثبت کانون در اداره ثبت شرکت ها ادامه یافت و در نهایت این کانون در تاریخ هشتم اسفند ۱۴۰۰ به شماره ثبت ۵۳۲۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۴۵۵۴۹ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید.

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید

اطلاعات تماس
تهران- خیابان میرزای شیرازی- خیابان میرزا حسنی- پلاک ۱۸- ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (خانه تشکل‌ها) طبقه سوم- واحد ۳۱۳
کانون کارآفرینی استان تهران
کانون کارآفرینی استان تهران به عنوان یک تشکل در زیرمجموعه مدیریت امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تشکیل شده است.