شرایط عضویت

شرایط عضویت در کانون کارآفرینی استان تهران


کلیه اشخاص حقوقی فعال در ارتباط با موضوع فعالیت کانون می‌توانند با داشتن شرایط زیر به عضویت اصلی کانون درآیند:
الف- داشتن تابعیت ایرانی
ب- ارائه کارت عضویت یا کارت بازرگانی معتبر از یکی از اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان‌های کشور
ج- ارائه اساسنامه یا آگهی تاسیس شرکت
د- داشتن سابقه فعالیت کارآفرینی و ارزش آفرینی و ارائه اسناد مثبته دال بر فعال بودن شرکت شامل پروانه فعالیت، صورت¬های مالی، لیست بیمه کارکنان و …
ه- ارائه مدارک معتبر دانشگاهی اعضا هیات مدیره شرکت
شرکت¬هایی می¬توانند به عضویت کانون کارآفرینی استان تهران درآیند که حداقل یک نفر از اعضا هیات مدیره آن‌ها دارای مدرک تحصیلی معتبر دانشگاهی باشد.
در ارتباط با شرکت¬های سهامی، در صورتی که اعضا هیات مدیره فاقد مدرک تحصیلی دانشگاهی باشند، بایستی یک نفر از سهامداران شرکت که دارای حداقل ۲۰% سهام است، دارای مدرک تحصیلی معتبر دانشگاهی باشد.
و- پذیرش و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه
زـ پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای ثبت نام اولیه (ورودیه)‌ و پرداخت حق عضویت سالیانه ۱۰۰ میلیون ریال از طریق واریز به حساب بانکی کانون
توجه:‌ مبلغ ثبت نام یا ورودیه برای یکبار دریافت می‌شود و برای تمدید عضویت تنها حق عضویت سالیانه می‌بایست پرداخت شد 

مدارک عضویت در کانون کارآفرینی
۱- اساسنامه یا آگهی ثبت تاسیس شرکت
۲- کارت بازرگانی یا عضویت اتاق بازرگانی 
۳- اسناد مثبته دال بر فعال بودن شرکت نظیر پروانه فعالیت، صورت های مالی،‌ لیست بیمه و غیره
۴- مدرک تحصیلی دانشگاهی یکی از اعضای هیات مدیره یا مالکین
۵- فیش واریزی پرداخت مبلغ ورودیه به مبلغ ۵۰ میلیون ریال و حق عضویت سالیانه به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال
تصاویر مدارک فوق از طریق ایمیل، واتسات یا تلگرام کانون قابل ارسال است.


معرفی حساب بانکی کانون

حساب جاری شماره ۲۳۵۱۳۹۳۷۵ نزد بانک تجارت شعبه میدان تختی کد ۲۲۹
شماره شبا IR 0901 8000 0000 0002 3513 9375

اطلاعات تماس
تهران- خیابان میرزای شیرازی- خیابان میرزا حسنی- پلاک ۱۸- ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (خانه تشکل‌ها) طبقه سوم- واحد ۳۱۳
کانون کارآفرینی استان تهران
کانون کارآفرینی استان تهران به عنوان یک تشکل در زیرمجموعه مدیریت امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تشکیل شده است.