تشکل های اتاق تهران

کانون کارآفرینی استان تهران
تاسیس: ۱۴۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۸۴۵۵۴۹
www.karafarintehran.ir
ایمیل: info@karafarintehran.ir
شماره تلفن: ۸۸۷۱۶۷۲۰/ داخلی: ۳۰۱۶
شماره همراه: ۲۹۳۹۵۳۶-۰۹۹۱
نشانی: تهران- خیابان میرزای شیرازی- خیابان میرزا حسنی- پلاک ۱۸- ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (خانه تشکل‌ها) طبقه سوم- واحد ۳۱۳
علی نقیب ، رئیس هیأت مدیره
بهروز حبیبی ، نایب رئیس هیأت مدیره
محمد زهرایی، دبیر
انجمن حمل و نقل سریع مرسولات استان تهران
تاسیس: ۱۳۹۸
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۹۸۵۲۱۴
ایرج دانش، رئیس هیأت مدیره
بهزاد نظری، دبیر انجمن
انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
تاسیس: ۱۳۷۱
www.amtehran.ir
ایمیل:‌info@amtehran.ir
تلفن: ۸۸۹۶۱۷۸۰-۸۸۹۶۲۹۹۱-۸۸۹۵۱۲۱۷-۸۸۹۵۸۹۶۹
فاکس: ۸۹۷۸۰۱۲۹
نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، نبش خیابان فاطمی، ساختمان شماره یک، طبقه ۶، واحد ۶۸
ایرج رهبر، رئیس هیأت مدیره
رامین گوران اوریمی، دبیر انجمن
انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران
تاسیس: ۱۳۹۷
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۰۹۸۰۹۶
www.hsbca.ir
ایمیل: info@hsbac.ir
تلفن: ۸۸۷۱۹۶۵۴ داخلی
نشانی:‌تهران ، خیابان قائم مقام، خیابان شهید علی میرزا حسنی، پلاک ۱۸، طبقه سوم، واحد ۳۱۴
حسین وطن پور، رئیس هیأت مدیره
شاهرخ اشجع مهدوی، دبیر انجمن
انجمن مؤسسات و آموزشگاه‌های فرهنگی هنری استان تهران
تاسیس: ۱۴۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۲۲۳۸۲۲
تلفن: ۸۸۷۱۶۷۲۰ داخلی ۳۰۰۸
نشانی:‌تهران ، خیابان قائم مقام، خیابان شهید علی میرزا حسنی، پلاک ۱۸، طبقه سوم، واحد ۳۰۶
مهدی افضلی، رئیس هیأت مدیره
خانم درمان ، مسئول اجرایی
کانون زنان بازرگان استان تهران
تاسیس: ۱۳۹۵
www.hsbca.ir
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۸۲۳۸۶۹
تلفن: ۸۸۷۱۶۷۲۰ داخلی ۳۰۰۶
نشانی:‌تهران، خیابان قائم مقام، خیابان شهید علی میرزا حسنی، پلاک ۱۸، طبقه سوم، واحد ۳۰۶
سیده فاطمه مقیمی، رئیس هیأت مدیره
فاطمه بتوئی، دبیر کانون
انجمن شرکت های آب شیرین کن استان تهران
تاسیس: ۱۳۹۷
www.pida.ir
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۳۲۳۰۶۵
ایمیل: info@pida.ir
تلفن: ۸۸۷۱۶۷۲۰ داخلی ۳۰۱۸
نشانی:‌تهران، خیابان قائم مقام، خیابان شهید علی میرزا حسنی، پلاک ۱۸، طبقه سوم
حسین طراح، رئیس هیأت مدیره
وحید قندچی، دبیر انجمن
خانه صنعت، معدن تجارت استان تهران
تاسیس: ۱۳۹۷
www.tehranhim.com
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۲۹۵۴۰
ایمیل: tehranhim@gmail.com
تلفن: ۸۸۷۱۶۷۲۰ داخلی ۳۰۱۴
نشانی:‌تهران، خیابان قائم مقام، خیابان شهید علی میرزا حسنی، پلاک ۱۸، طبقه سوم- اتاق ۳۱۵
سید محمد رضا مرتضوی، رئیس هیأت مدیره
احمد امیراحمدی، نایب رئیس هیأت مدیره
حسین فروتن مهر، عضو هیأت مدیره
توحید صدرنژاد، دبیر انجمن
انجمن جوانان کارآفرین استان تهران
تاسیس: ۱۳۹۸
www.tccimyc.com
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۳۴۱۶۸۵
ایمیل: info@tccimyc.com
تلفن: ۸۸۷۱۶۷۲۰ داخلی ۳۰۰۵
نشانی:‌تهران، خیابان قائم مقام، خیابان شهید علی میرزا حسنی، پلاک ۱۸، طبقه سوم-
شاهرخ عباس زاده، رئیس هیأت مدیره
گلنوش علم بیگی، دبیر انجمن
انجمن فروشگاه های اینترنتی (تجارت الکترونیک) استان تهران
تاسیس: ۱۳۹۸
www.etchamber.ir
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۴۵۵۵۸۲
ایمیل: support@etchamber.ir
tehranecommerce.association@gmail.com
تلفن: ۴۲۷۱۹۰۰۲
تلفن همراه: ۰۹۳۵۲۴۹۴۳۹۰
نشانی:‌ تهران- چهارراه ولیعصر- کوچه بالاور- پلاک ۷- برج فناوری دانشگاه امیرکبیر- طبقه دوم- واحد ۲۰۲
میرنیما قاضی، رئیس هیأت مدیره
مریم نجفی، دبیر انجمن
انجمن حرفه ای روشنایی و نورپردازی استان تهران
تاسیس: ۱۳۹۶
www.ildalighting.com
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۲۷۵۴۶۲
ایمیل: info@ildalighting.com
تلفن: ۸۸۷۲۰۶۳۰
شماره همراه: ۰۹۹۱۲۷۰۲۵۶۲
نشانی:‌ تهران- خیابان میرزای شیرازی شمالی- نبش کوچه شهدا- پلاک ۲۲۹
علی قاضی، رئیس هیأت مدیره
آقای پورعشقی، دبیر انجمن
انجمن صنفی کارفرمایی پزشکان مراقبت های ویژه استان تهران
تاسیس: ۱۳۹۷
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۸۴۵۰۱۰
تلفن: ۴۴۹۷۲۹۹۴
نشانی:‌ تهران- آیت اله کاشانی- محله مهران- خیابان بهنام- بن بست (کوچه وحدت)- -پلاک ۱- بلوک B- واحد ۱۵
علی امیر سوادکوهی، رئیس هیأت مدیره
پورعشقی، دبیر انجمن
انجمن کارگزاران گمرکی استان تهران
تاسیس: ۱۴۰۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۲۹۴۹۰۹
تلفن: ۸۸۹۳۲۸۱۹
نشانی:‌ تهران، بهجت آباد، خیابان حافظ، خیابان شهید محمد رحمتی بهمبری (هراز)، پلاک ۵، طبقه ۳
علی میرعبداله، رئیس هیأت مدیره
محمدرضا فاروقی، نایب رئیس هیأت مدیره
اصغر مظاهری،‌ عضو هیأت مدیره و دبیر انجمن
سایر اعضای هیأت مدیره: حسن بیداری فرد، امیر منصوری
انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و واسنجی استان تهران
تاسیس: ۱۳۹۸
نشانی:‌ تهران، خیابان ایتالیا ، خیابان شهید بهرام نادری ، پلاک ۲ ، ساختمان نچرا ، طبقه همکف ، واحد ۱۰۱اعظم السادات مشکانی، رئیس هیأت مدیره
انجمن گازهای فشرده استان تهران تهران
تاسیس: ۱۳۹۷
www.t-cga.ir
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۳۴۵۳۷۲
ایمیل: info@t-cga.ir
شماره همراه: ۰۹۳۳۰۷۲۲۹۲۱
مهدی پورقاضی، رئیس هیأت مدیره
امیرمسعود حبیب زاده، دبیر کل انجمن
انجمن کارخانجات ماکارونی استان تهران
تاسیس: ۱۳۹۸
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۶۵۱۹۷۶
ایمیل: anjomanemacaroni.tehran@gmail.com
تلفن: ۸۸۵۵۲۷۲۶-۸۸۷۰۸۶۰۳
شماره همراه:۰۹۰۱۳۳۳۳۰۵۰
نشانی:‌ تهران، یوسف آباد ، کوچه پله سوم ، خیابان ولیعصر ، پلاک ۲۲۳۰ ، برج سپهر ساعی ، طبقه ۱۱ ، واحد ۱۱۰۷
احمد ملک، رئیس هیأت مدیره
رسول مژاده شفق، دبیر انجمن
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا جواهر نقره و سنگ های قیمتی استان تهران
تاسیس: ۱۴۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۶۸۶۹۶۳
ایمیل:
تلفن: ۸۸۷۱۶۷۲۰ داخلی ۲۰۲۰
شماره همراه:
نشانی:‌ تهران- خیابان میرزای شیرازی- خیابان میرزا حسنی- پلاک ۱۸- ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (خانه تشکل‌ها) طبقه سوم- واحد ۳۱۶
اسفندیار سیفی، رئیس هیأت مدیره
حسین جلالی، دبیر انجمن
انجمن صنایع آسانسور و پله برقی استان تهران و خدمات وابسته
تاسیس: ۱۴۰۱
www.iseei.net
ایمیل: info@iseei.net
تلفن: ۵۰-۴۴۲۷۳۰۴۵
تلفن همراه: ۰۹۳۸۶۸۲۲۷۲۲
نشانی:‌ تهران، خیابان ستارخان، انتهای برق آلستوم، جنب آتش نشانی، خیابان نیرو، کوچه دوم، پلاک ۵، طبقه همکف
محمدرضا زهره وندی، رئیس هیأت مدیره


انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران
تاسیس: ۱۳۹۸
www.tcia.ir
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۶۹۵۸۷۰
ایمیل: tehrancia@gmail.com
تلفن همراه: ۰۹۲۲۲۵۰۴۷۷۲
مجید اکبری هادی، رئیس هیأت مدیره
سید فراز جبلی، دبیرکال
سایر اعضای هیأت مدیره: سعید زمردی نیا، محمود سوداچی، بهرام ملکی دلارستاقی، عطاء اله اشرفی اصفهانی
انجمن گردشگری سلامت استان تهران
تاسیس: ۱۴۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۴۲۱۱۳۸
www.tehranhta.ir
ایمیل: info@tehranhta.ir
تلفن: ۲۶۳۷۰۱۹۲
نشانی: تهران- نیاوران- خیابان امیدوار- پارک جمشیدیه- مرکز توسعه و تسهیل کسب و کارهای نوین حوزه گردشگری

"
مجید زنگویی، رئیس هیأت مدیره
سایر اعضای هیأت مدیره: بهزاد کلانتری بنگر، مریم سلطانی،
انجمن سامانه های حمل و نقل هوشمند استان تهران
تاسیس: ۱۳۹۷
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۲۱۶۷۶۸
ایلوش وزیری، رئیس هیأت مدیره
محمود صفارزاده ، نایب رئیس هیأت مدیره
مسعود نعمت الهی، دبیر
سایر اعضای هیأت مدیره:سیدمهدی امامی میبدی، سارا لطیفی، محمود سیادت موسوی
انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین استان تهران
تاسیس: ۱۳۹۷
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۱۳۰۶۸۷
www.iseei.net
حسین شهبازی جعفری، رئیس هیأت مدیره
سایر اعضای هیأت مدیره: بهمن عشقی، جلیل هاشمی
انجمن ارائه دهندگان خدمات دیجیتال استان تهران (در حال انحلال)
تاسیس: ۱۳۹۸
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۳۱۳۷۰۴
عبدالحسین ترابی، رئیس هیأت مدیره
علیرضا الفت، دبیر
احمد علی فرهودی، نایب رئیس هیأت مدیره
سایر اعضای هیأت مدیره: ایمان عقیلیان، علی آبسالان، ساسان رهنما
انجمن خاویار استان تهران
تاسیس: ۱۳۹۷
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۲۱۶۸۳۱
مجید اکبری هادی، رئیس هیأت مدیره
علی رجائی، نایب رئیس هیأت مدیره
سایر اعضای هیأت مدیره: هاشم بهمدی، ایمان کفائی مهر، سیدمحمد عمادی
انجمن شرکت های تأمین کننده تجهیزات آزمایشگاه های پزشکی استان تهران
تاسیس:
شناسه ملی:
انجمن شرکت های مسافربری استان تهران
تاسیس:
شناسه ملی:
انجمن واردکنندگان مواد و تجهیزات دندانپزشکی استان تهران
تاسیس: ۱۳۹۹
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۲۴۹۹۱۱
حسین شجاعی، رئیس هیأت مدیره
سایر اعضای هیأت مدیره: حمیدرضا بازگیر، امیرحسین فلکه، فراز بهزادی، سعید نظری
اانجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای مهندسی مشاور اکتشاف و تولید نفت و گاز استان تهران
تاسیس: ۱۳۹۶
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۴۲۱۱۳۸
محمدباقر غنی زاده خوب، رئیس هیأت مدیره
مجتبی محبی، دبیر
سایر اعضای هیأت مدیره: بهمن بهزادی، امیر آزاد، عبدالحسین شریفی، علی اشرف شرف خانی
انجمن تامین کنندگان پلاسما و داروهای پلاسمایی استان تهران
تاسیس: ۱۳۹۸
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۴۱۰۹۷۴
محمود نجفی عرب، رئیس هیأت مدیره
حمیدرضا قربانی سینی، نایب رییس اول
مرضیه زیانی، نایب رییس دوم
سایر اعضای هیأت مدیره: محمد شاه بختی، سید عبدالرضا حجازی فرهمند، سید حمیدرضا بهشتی, علیرضا جدیدی
انجمن شرکت‌های رباتیک و مکاترونیک استان تهران
تاسیس: ۱۴۰۱
www.thearmc.org
ایمیل: info@thearmc.org
تلفن:‌ ۸۸۷۱۹۶۵۴ داخلی ۳۰۲۱
تلفن همراه:‌ ۰۹۳۰۳۲۸۸۹۰
نشانی:‌تهران، خیابان قائم مقام، خیابان شهید علی میرزا حسنی، پلاک ۱۸، طبقه سوم- اتاق ۳۰۹
احسان اخوان صراف، رئیس هیأت مدیره
سروش صادق نژاد، نایب رئیس هیأت مدیره
سایر اعضای هیأت مدیره: زهره شکرانه ملایی، سروش صادق نژاد، علی قره خانی، افشین مدینه‌ای
آقای مسعودی، دبیر
انجمن شرکت‌های اکتشاف و تولید استان تهران
تاسیس: ۱۳۹۶
www.oilepf.com
ایمیل: info@oilepf.com
تلفن:‌ ۸۶۰۹۶۶۹۰
نشانی:‌تهران، خیابان کارگر شمالی، رو به روی کوچه نهم، دانشکده فنی تهران، انستیتو مهندسی نفت، طبقه ۶
نشانی: نشانی:‌تهران، خیابان قائم مقام، خیابان شهید علی میرزا حسنی، پلاک ۱۸، طبقه سوم- اتاق ۳۰۸
تلفن: ۸۸۷۱۷۸۵۸
مجمد جواد شمس، رئیس هیأت مدیره
حمید شهریاری، نایب رئیس هیأت مدیره
الینا باقری، دبیرکل
اطلاعات تماس
تهران- خیابان میرزای شیرازی- خیابان میرزا حسنی- پلاک ۱۸- ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (خانه تشکل‌ها) طبقه سوم- واحد ۳۱۳
کانون کارآفرینی استان تهران
کانون کارآفرینی استان تهران به عنوان یک تشکل در زیرمجموعه مدیریت امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تشکیل شده است.