پیوندها

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران
www.tccim.ir
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
www.iccima.ir
شبکه مدیران کارآفرین شریف
www.em-network.ir
گروه سرمایه‌گذاران نیک اندیش کارایا
www.karaya.ir
کارآفرین نیوزwww.karafarinnews.ir/
کارآفرین پرس
www.karafarinipress.ir/
اطلاعات تماس
تهران- خیابان میرزای شیرازی- خیابان میرزا حسنی- پلاک ۱۸- ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (خانه تشکل‌ها) طبقه سوم- واحد ۳۱۳
کانون کارآفرینی استان تهران
کانون کارآفرینی استان تهران به عنوان یک تشکل در زیرمجموعه مدیریت امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تشکیل شده است.