کمیسیون های کانون

بر اساس مطالعات انجام شده توسط کانون کارآفرینی استان تهران و همچنین مذاکرات انجام شده در جلسات هیأت مدیره، در ساختار کانون تشکیل کمیسیون‌ها پیش بینی شده است. با توجه به مراحل آغازین کار و محدود بودن تعداد اعضای هیأت مدیره، تعداد کمیسیونها به ۴ مورد محدود شده است. مسئولیت هر یک از کمیسیون ها به عهده یکی از اعضای هیأت مدیره خواهد بود و این کمیسیون ها از طریق اعضای علاقمند کانون عضو گیری می‌کنند. در تعریف این کمیسیون ها نکات زیر در مد نظر قرار گرفته است:
۱- اولین کمیسیون با عنوان کمیسیون حمایت از کارآفرینان به مباحث مرتبط با بهبود فضای کسب و کار و توسعه کسب و کارهای پایه گذاری شده توسط اعضای کانون و سایر کارآفرینان می‌پردازد. یکی از اولویت‌های این کمیسیون استفاده از منابع و ظرفیت های اتاق بازرگانی برای حمایت از کارآفرینان می‌باشد.

۲- دومین کمیسیون با عنوان ترویج و گسترش کارآفرینی به مسائل خاص مرتبط با گسترش فرهنگ کارآفرینی، توانمندسازی کارآفرینان،‌ رفع موانع کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید توجه دارد.

۳- کمیسیون ارتباطات وظیفه هدایت و برنامه ریزی مجموعه فعالیت های روابط عمومی،‌ رویدادها، آموزش، مشاوره و عضویت را در بر می‌گیرد. حوزه فعالیت های این کمیسیون بسیار وسیع است و ممکن است در مراحل بعد و با شکل‌گیری فعالیت‌های کانون وظایف این کمیسیون تفکیک و مستقل شود.

۴- کمیسیون برنامه ریزی راهبردی به منزله مغز متفکر کانون عمل می‌کند و وظیفه هدف گذاری،‌ اولویت بندی، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت سایر کمیسیون‌ها را به عهده دارد. علاوه بر آن مطالعات مربوط به برنامه ریزی استراتژیک کانون به این کمیسیون مربوط می‌شود.

آئین نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیونهای کانون کارآفرینی استان تهران

نظر به تعریف کمسیون‌های داخلی کانون و شرح وظایف تعریف شده در ساختار مصوب کانون،‌ آیین نامه حاضر برای هماهنگی و تنظیم فعالیت کمیسیون‌های داخلی تدوین شده و پس از تصویب هیأت مدیره توسط عموم کمیسیون‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۱- هر کمیسیون با عضویت حداقل۵  نفر و حداکثر ۱۵ نفر از اعضای داوطلب و علاقمند مرتبط با وظایف کمیسیون تشکیل می‌شود.

ماده ۲- شرایط عضویت در کمیسیون‌ها

  1. اعضاء هیات مدیره کانون بطوریکه هر عضو هیأت مدیره حداقل در یک و حداکثر در دو کمیسیون عضو باشد.
  2. نماینده یا نمایندگان اعضای حقوقی کانون کارآفرینی
  3. اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل یا سهامداران ۲۰ درصدی به بالای بنگاه‌هایی که شرایط عضویت در کانون کارآفرینی را دارا هستند اما به عضویت کانون در نیامده‌اند. (در اولویت دوم)
  4. اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل یا سهامداران ۲۰ درصدی یا بیشتر بنگاه‌هایی که شرایط عضویت در کانون کارآفرینی را به جز داشتن کارت بازرگانی یا عضویت در اتاق بازرگانی دارا هستند. (در اولویت سوم)
  5. متخصصین، مدیران یا استادان برجسته و صاحبنظر در حوزه موضوع فعالیت کمیسیون تا سقف ۳ نفر

ماده ۳ –افراد ذیل میتوانند در جلسات کمیسیون به صورت عضو مدعو و بدون داشتن حق رای شرکت نمایند:

  1. .نمایندگان دولتی و یا مسئولین نهادها و ارگانها و سازمانها و شرکتها … مرتبط با موضوع کمیسیون
  2. کارشناسان و مشاوران و افراد صاحبنظر و یا فعالین اقتصادی مرتبط با وظایف کمیسیون

ماده ۵ -کمیسیونها برای مدت ۳ سال و حداکثر تا پایان دوره هیأت مدیره تشکیل میشوند. پس از آن تداوم فعالیت اعضای مذکور منوط به تصمیمات هیأت مدیره دوره بعد خواهد بود.

ماده ۶ – هر کمیسیون میتواند کارگروههایی را برای پیگیری و بررسی موضوعات مشخص و برای مدت زمان معین تشکیل دهد و یکی از اعضای کمیسیون مسئولیت تشکیل، رصد و پیشبرد کار کارگروه ها را بعهده خواهد داشت.

ماده ۷-در اولین جلسه پس از تکمیل اعضا انتخابات داخلی کمیسیون برگزار می‌شود و از میان اعضاء یک نفر بعنوان رئیس و یک نفر بعنوان نایب رئیس انتخاب می‌شوند. دبیر کانون مسئولیت دبیری عموم کمیسیون‌ها را به عهده خواهد داشت. هر عضو هیات مدیره کانون فقط می‌تواند در یک کمیسیون به عنوان رئیس انتخاب شود.

ماده ۸ -جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۴ نفر شامل رئیس یا نایب رئیس رسمیت خواهد یافت و تصمیمات کمیسیون بر اساس رای گیری و با رای اکثریت اعضاء حاضر در کمیسیون معتبر می‌باشد. جلسات کمیسیون حداقل ماهی یکبار تشکیل می‌شود.

ماده ۹- مصوبات کمیسیون‌ها در جلسات بعدی هیأت مدیره مطرح و پس از تصویب هیأت مدیره وارد مرحله اجرایی می‌شود. کمیسون‌ها می‌توانند در صورت نیاز کارشناسانی را به صورت داوطلب یا موظف به همکاری دعوت نمایند. کارشناسان موظف از نظر پرسنلی زیر نظر دبیر کانون فعالیت می‌کنند.

اطلاعات تماس
تهران- خیابان میرزای شیرازی- خیابان میرزا حسنی- پلاک ۱۸- ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (خانه تشکل‌ها) طبقه سوم- واحد ۳۱۳
کانون کارآفرینی استان تهران
کانون کارآفرینی استان تهران به عنوان یک تشکل در زیرمجموعه مدیریت امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تشکیل شده است.