کد خبر: ۴۴۲۱ تاریخ انتشار : ۰۹-۰۱-۱۴۰۳ - ۱۶:۳۴ 335

مشارکت ۸۱ سخنران صاحبنظر و باتجربه در برگزاری رویداد های کانون

از ابتدای تاسیس و طی فعالیت دوساله کانون کارآفرینی استان تهران، رویدادهای مختلفی اعم از همایش، وبینار، نشست تخصصی و نشست انتقال تجربه برگزار شده و در آنها از تعداد قابل توجهی اشخاص صاحبنظر و باتجربه برای حضور و سخنرانی دعوت به عمل آمده است. دراینجا آلبوم مصور و دایرکتوری سخنرانان در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.

طی دو سال فعالیت کانون از زمان تاسیس یعنی هشتم اسفند ۱۴۰۰ تا تاریخ هشتم اسفند ۱۴۰۲ رویدادهای مختلفی به شرح زیر برگزار شده است:
۱- برگزاری همایش کانون کارآفرینی استان تهران در روز پنجم تیرماه ۱۴۰۱
۲- برگزاری وبینار «چگونه سیلیکون ولی دیگری بسازیم» در روز ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
۳- برگزاری ۱۱ نشست تخصصی ماهیانه از دی ماه ۱۴۰۱ تا بهمن ماه ۱۴۰۲
۴- برگزاری ۹ نشست انتقال تجربه ماهیانه از اردیبهشت ۱۴۰۱ تا دی ماه ۱۴۰۲
۵- برگزاری نشست کارآفرینان شریف با عنوان شکل دادن فرصت‌های همکاری در روز ۱۱ آذر ۱۴۰۲

برای برگزاری این رویدادها حسب موضوع و مناسبت از اشخاص صاحبنظر و باتجربه زیادی برای حضور و سخنرانی دعوت شده است. در این مدت کل رویدادهای برگزار شده ۲۳ مورد و جمع سخنرانان مدعو ۸۱ نفر بوده‌اند. برای انتخاب و دعوت از سخنرانان مطالعات و بررسی های زیادی صورت گرفته و از منابع و مراجع زیادی از جمله اتاق بازرگانی، تشکل‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌ها، دانشگاه‌ها  و مراکز پژوهشی راهنمایی و کمک گرفته شده است. نکته در خور توجه آنکه عموم سخنرانان به صورت داوطلبانه و افتخاری با کانون همکاری نموده‌اند.

به این ترتیب فهرست ارزشمندی از صاحبنظران فعال در اکوسیستم کارآفرینی در تخصص‌های گوناگون فراهم شده و شبکه گسترده‌ای از افراد خبره در پیرامون کانون شکل گرفته است. از طرف دیگر در این مدت حدود ۱۰۰۰ مهمان در این رویدادها شرکت کرده اند که اطلاعات آنان ثبت و همه آنان به کامیونیتی «باشگاه کانون کارافرینی» در واتساپ دعوت شده اند. ماحصل اینکار جمع شدن سرمایه علمی، تجربی و اجتماعی بزرگی برای کانون بوده است.

کانون در جهت ارج گذاری به خدمات سخنرانان مدعو و همکار، آلبوم مصور و دایرکتوری از مشخصات آنان فراهم و تدوین نموده است. این دایرکتوری برای برگزاری رویدادهای پیش روی کانون قابل استفاده خواهد بود و همچنین تشکل ها و سازمان های همکار می‌توانند از اطلاعات ان برای شناسایی اشخاص مورد نظر برای دعوت به رویدادهای دیگر و شکل دادن زمینه های همکاری بهره برداری کنند.

در جدول زیر فهرست سخنرانان مشارکت کننده در رویدادهای مختلف شامل ۹۲ عنوان سخنرانی به شرح زیر ارایه می‌شود:

عنواننامنام خانوادگیسمتسازمانرویدادعنوانتاریخ
آقای دکترعلینقیمشایخیعضو هیأت علمیدانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریفهمایش کانون کارآفرینی استان تهرانتوسعه کارافرینی و بررسی چالش های کسب و کار۵ تیر ۱۴۰۱
آقای دکترمصطفیکریمیان اقبالعضو هیأت علمیدانشگاه تربیت مدرسهمایش کانون کارآفرینی استان تهرانتوسعه کارافرینی و بررسی چالش های کسب و کار۵ تیر ۱۴۰۱
خانم دکترسیده فاطمهمقیمیرئیس هیأت مدیرهکانون ملی زنان بازرگانهمایش کانون کارآفرینی استان تهرانتوسعه کارافرینی و بررسی چالش های کسب و کار۵ تیر ۱۴۰۱
آقای مهندسمحمد رضانجفی منشعضو هیأت نمایندگاناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزیهمایش کانون کارآفرینی استان تهرانتوسعه کارافرینی و بررسی چالش های کسب و کار۵ تیر ۱۴۰۱
آقای دکترمصطفیکریمیان اقبالعضو هیأت علمیدانشگاه تربیت مدرسوبینار آموزشیچگونه سیلیکون ولی دیگری بسازیم۱۲ شهریور ۱۴۰۱
خانم دکترساقیباقری نیامدیر عاملشرکت صنایع ازمایشگاهی ودارویی انیساناولین نشست تخصصیتاثیر شرایط اقتصادی موجود بر فضای کسب و کار۱۴ دی ۱۴۰۱
آقای دکترحسینوطن پوررئیس هیأت مدیرهانجمن شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت استان تهراناولین نشست تخصصیتاثیر شرایط اقتصادی موجود بر فضای کسب و کار۱۴ دی ۱۴۰۱
آقایمجیدزنگوییرئیس هیأت مدیرهانجمن گردشگری سلامت استان تهراناولین نشست تخصصیتاثیر شرایط اقتصادی موجود بر فضای کسب و کار۱۴ دی ۱۴۰۱
آقای دکترمهردادعالی پورمدیر عاملشرکت عالی نشان پارسیاناولین نشست تخصصیتاثیر شرایط اقتصادی موجود بر فضای کسب و کار۱۴ دی ۱۴۰۱
آقای دکترعلیکرمانشاهعضو هیأت علمیدانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریفدومین نشست تخصصیتحول دیجیتال، ضرورت‌ها، الزامات و چالش‌ها۱۸ بهمن ۱۴۰۱
آقای مهندسمصطفیثابتیعضو هیأت مدیرهشرکت آسان پرداختدومین نشست تخصصیتحول دیجیتال، ضرورت‌ها، الزامات و چالش‌ها۱۸ بهمن ۱۴۰۱
آقای مهندسمجیددهبیدی پوررئیس سابقپارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریفدومین نشست تخصصیتحول دیجیتال، ضرورت‌ها، الزامات و چالش‌ها۱۸ بهمن ۱۴۰۱
آقای دکترامینسمیع زادهمدیر علمی آکادمی تحول دیجیتالجهاد دانشگاهی صنعتی شریفدومین نشست تخصصیتحول دیجیتال، ضرورت‌ها، الزامات و چالش‌ها۱۸ بهمن ۱۴۰۱
‌آقای دکترمهدیمطهرنیارئیس اندیشکده آینده اندیشی سیمرغاندیشکده آینده اندیشی سیمرغسومین نشست تخصصیآینده پژوهی و کارآقرینی۱۴ اسفند ۱۴۰۱
خانم دکترشهرهناصریمدیر پایش و کترل پروژه‌های راهبردیشرکت فناپسومین نشست تخصصیآینده پژوهی و کارآقرینی۱۴ اسفند ۱۴۰۱
آقای دکترشهرامشکوریمدیر عاملگروه شرکت‌های طرفه نگارسومین نشست تخصصیآینده پژوهی و کارآقرینی۱۴ اسفند ۱۴۰۱
آقای مهندسشاهینشرقیبنیان گذار محترمشرکت سرمایه گذاری تیهوسومین نشست تخصصیآینده پژوهی و کارآقرینی۱۴ اسفند ۱۴۰۱
آقای مهندسبهروزفروتنبنیان گذار محترمصنایع غذایی بهروزاولین نشست انتقال تجربهچهار کارآفرین؛ چهار تجربه۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
آقای مهندسعلینقیبرئیس هیأت مدیرهشرکت بهداشتی دکتر عبیدیاولین نشست انتقال تجربهچهار کارآفرین؛ چهار تجربه۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
آقای مهندسفرزادسرلتیرئیس هیأت مدیرهشرکت نوین دانش آیندهاولین نشست انتقال تجربهچهار کارآفرین؛ چهار تجربه۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
آقای مهندسمرتضیهداوندیمدیر عاملشرکت ارزین پلیمر راه ابریشماولین نشست انتقال تجربهچهار کارآفرین؛ چهار تجربه۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
آقای مهندسمسعودشاهمرادیمدیر عاملشرکت تجارت خلاق هدف (خانومی)اولین نشست انتقال تجربهچهار کارآفرین؛ چهار تجربه۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
آقای مهندسحسینمفاخریانمدیر عاملشرکت پردازش تصویرچهارمین نشست تخصصیکارآفرینی و سرمایه گذاری خطرپذیر۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
آقای مهندسرضازرنوخیعضو هیأت مدیره و مدیر عاملصندوق مالی توسعه تکنولوژی ایرانچهارمین نشست تخصصیکارآفرینی و سرمایه گذاری خطرپذیر۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
آقای دکترامیرتقی خان تجریشیعضو هیأت مدیره و معاون سرمایه گذاریگروه مالی فیروزهچهارمین نشست تخصصیکارآفرینی و سرمایه گذاری خطرپذیر۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
آقای مهندسشاهینشرقیعضو هیأت مدیرهشرکت سرمایه گذاری تیهوچهارمین نشست تخصصیکارآفرینی و سرمایه گذاری خطرپذیر۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
آقای مهندساحمدپورفلاحمدیر عاملشرکت سکوایراندومین نشست انتقال تجربهچهار کارآفرین؛ چهار تجربه۱۰ خرداد ۱۴۰۲
خانم دکترهایدهشیرزادیمدیر عاملشرکت بازیافت مواد و تولید کود آلی کرمانشاهدومین نشست انتقال تجربهچهار کارآفرین؛ چهار تجربه۱۰ خرداد ۱۴۰۲
آقای دکترمهردادعالی پور هریسیمدیر عاملشرکت عالی نشان پارسیاندومین نشست انتقال تجربهچهار کارآفرین؛ چهار تجربه۱۰ خرداد ۱۴۰۲
آقای دکترآزادعمرانی صباغیرئیس هیأت مدیرهشرکت دانش میوه خاورمیانهدومین نشست انتقال تجربهچهار کارآفرین؛ چهار تجربه۱۰ خرداد ۱۴۰۲
آقایهامونطهماسبیمدیر محترممدرسه توسعه پایدار دانشگاه صنعتی شریفپنجمین نشست تخصصیکارآفرینی اجتماعی۲۴ خرداد ۱۴۰۲
خانمزهرابهروز آذرپژوهشگر کارآفرینیپنجمین نشست تخصصیکارآفرینی اجتماعی۲۴ خرداد ۱۴۰۲
آقای دکترمحمد مهدیمعماریانیبنیان گذار و عضو هیأت مدیرهموسسه غیر انتفاعی افق بخش سوم (مانیز)پنجمین نشست تخصصیکارآفرینی اجتماعی۲۴ خرداد ۱۴۰۲
خانم دکترنسیمیادگاربنیان گذار و مدیر عاملموسسه غیر انتفاعی افق بخش سوم (مانیز)پنجمین نشست تخصصیکارآفرینی اجتماعی۲۴ خرداد ۱۴۰۲
آقایمتینشهیادپژوهشگر کارآفرینی اجتماعیپنجمین نشست تخصصیکارآفرینی اجتماعی۲۴ خرداد ۱۴۰۲
آقای مهندسمحمد مهدیفناییرئیس هیأت مدیرهگروه الکتروکویرسومین نشست انتقالر تجربهچهار کاراُفرین؛ چهار تجربه۱۴ تیر ۱۴۰۲
آقای مهندسفیروزاردشیریانرئیس هیأتن مدیرهشرکت ناموران پژوهش و توسعهسومین نشست انتقالر تجربهچهار کاراُفرین؛ چهار تجربه۱۴ تیر ۱۴۰۲
خانمنازیلاثابتیمدیر عاملشرکت پریما پلاستیکسومین نشست انتقالر تجربهچهار کاراُفرین؛ چهار تجربه۱۴ تیر ۱۴۰۲
آقای مهندسحسینمحمدخانمدیر عاملشرکت بارمان تجارت ایلیاسومین نشست انتقالر تجربهچهار کاراُفرین؛ چهار تجربه۱۴ تیر ۱۴۰۲
آقای دکترمحمد رضامعبودیانرئیس هیأت مدیرهمهندسی مشاور عصر فناوری دانشششمین نشست تخصصیکارآفرینی و فناوری‌های نوین۲۸ تیر ۱۴۰۲
آقایرضاسلطانیکارآفرین مقیماستارتاپ استودیو چینووا(هولدینگ فناپ)ششمین نشست تخصصیکارآفرینی و فناوری‌های نوین۲۸ تیر ۱۴۰۲
آقایمحمدشرقیمدیر عاملبنیاد سورششمین نشست تخصصیکارآفرینی و فناوری‌های نوین۲۸ تیر ۱۴۰۲
آقای مهندسشاهینشرقیعضو هیأت مدیرهشرکت سرمایه گذاری تیهوششمین نشست تخصصیکارآفرینی و فناوری‌های نوین۲۸ تیر ۱۴۰۲
آقای مهندسمحمد مهدیمعماریانیرئیس هیأت مدیرهموسسه غیرانتفاعی افق بخش سوم (مانیز)چهارمین نشست انتقال تجربهانتقال تجربه کارآفرینان اجتماعی۱۸ مرداد ۱۴۰۲
خانمسانازقربانیمدیر پروژه ایجاد گروه‌های خودیاربنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانانچهارمین نشست انتقال تجربهانتقال تجربه کارآفرینان اجتماعی۱۸ مرداد ۱۴۰۲
خانممیناکامرانمدیر واحد اجتماعیشرکت تعاونی کهن بوم خورشید (روستاتیش)چهارمین نشست انتقال تجربهانتقال تجربه کارآفرینان اجتماعی۱۸ مرداد ۱۴۰۲
آقایفرزادمیرشکاریمدیر محترمفروشگاه آنلاین رایجه روستاچهارمین نشست انتقال تجربهانتقال تجربه کارآفرینان اجتماعی۱۸ مرداد ۱۴۰۲
آقای مهندسحمیدکشاورزبنیان گذار و مالک محترمشرکت صنایع تولیدی کروزپنجمین نشست انتقال تجربهچهار کارآُفرین؛ چهار تجربه۶ شهریور ۱۴۰۲
خانم دکترمریمتاج آبادی ابراهیمیمدیر عاملگروه دانش بنیان تک ژن زیستپنجمین نشست انتقال تجربهچهار کارآُفرین؛ چهار تجربه۶ شهریور ۱۴۰۲
آقای دکترعلیفتوت احمدیمدیر عاملشرکت تحقیقاتی خدماتی کاوشیار آسیاپنجمین نشست انتقال تجربهچهار کارآُفرین؛ چهار تجربه۶ شهریور ۱۴۰۲
آقای دکترمحمد مهدینایبیموسسشرکت فناوری موج خاورپنجمین نشست انتقال تجربهچهار کارآُفرین؛ چهار تجربه۶ شهریور ۱۴۰۲
آقای مهندسعلینقیبرئیس هیأت مدیرهشرکت بهداشتی دکتر عبیدیهفتمین نشست تخصصیکارآفرینی و رسانه۲۲ شهریور ۱۴۰۲
آقای دکترستارمحمدیجامعه شناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه کسب و کارهفتمین نشست تخصصیکارآفرینی و رسانه۲۲ شهریور ۱۴۰۲
آقایمحمد صادقجنان صفترئیس شورای سیاستگذایروزنامه جهان صنعتهفتمین نشست تخصصیکارآفرینی و رسانه۲۲ شهریور ۱۴۰۲
آقای مهندسرضاقربانیبنیان گذار محترمکارخانه نوآوری رسانه راه‌کارهفتمین نشست تخصصیکارآفرینی و رسانه۲۲ شهریور ۱۴۰۲
آقای مهندسمحمدعطاردیانرئیس هیأت مدیرهشرکت تضامنی محمد عطاردیان و همکارانششمین نشست انتقال تجربهچهار کارآُفرین؛ چهار تجربه۲۶ مهر ۱۴۰۲
خانمپردیسبختیاریمدیر عاملشرکت قطعه سازان جهان الکترونیکششمین نشست انتقال تجربهچهار کارآُفرین؛ چهار تجربه۲۶ مهر ۱۴۰۲
آقای مهندسعلی اکبرزحمتکشرئیس هیأت مدیرهشرکت شهران سازهششمین نشست انتقال تجربهچهار کارآُفرین؛ چهار تجربه۲۶ مهر ۱۴۰۲
آقای دکترمهدیبستان چیمدیر عاملشرکت صنعتی بستانچیششمین نشست انتقال تجربهچهار کارآُفرین؛ چهار تجربه۲۶ مهر ۱۴۰۲
آقای دکترابوعلیگلزاریرئیس هیأت مدیرهشرکت خاک آب انرژی زربینهشتمین نشست تخصصیکارآفرینی و محیط زیست۱۰ آبان ۱۴۰۲
خانم دکتراطهرهنژادیعضو هیأت مدیرهخانه فرهنگ و توسعه پایدارهشتمین نشست تخصصیکارآفرینی و محیط زیست۱۰ آبان ۱۴۰۲
آقای مهندسسید توحیدصدرنزادرئیس هیأت مدیرهاتحادیه صنایع بازیافت ایرانهشتمین نشست تخصصیکارآفرینی و محیط زیست۱۰ آبان ۱۴۰۲
آقای مهندسحمید رضاپناهندهمدیر عاملشرکت پندار پلیمر پیشروهشتمین نشست تخصصیکارآفرینی و محیط زیست۱۰ آبان ۱۴۰۲
آقای دکترامینمقدممدیر عاملکارخانجات نساجی زرین باف امینهفتمین نشست انتقال تجربهتجربیات موفق صادراتی۲۴ آبان ۱۴۰۲
آقای مهندسمهردادسعادت دهقانمدیر عاملشرکت آذرروان سازهفتمین نشست انتقال تجربهتجربیات موفق صادراتی۲۴ آبان ۱۴۰۲
آقای مهندسمحمدرضاکمپانیمدیر عاملشرکت الکترونیک برترهفتمین نشست انتقال تجربهتجربیات موفق صادراتی۲۴ آبان ۱۴۰۲
آقای مهندسنادرنادریمدیر عاملشرکت فناوران نانو مقیاسهفتمین نشست انتقال تجربهتجربیات موفق صادراتی۲۴ آبان ۱۴۰۲
آقای دکترپیمانکریمیعضو هیأت مدیرهشرکت پیشتاز طبهفتمین نشست انتقال تجربهتجربیات موفق صادراتی۲۴ آبان ۱۴۰۲
آقای مهندسمحمد مهدیراسخعضو هیأت مدیرهانجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعینهمین نشست تخصصیکارآفرینی و اخلاق۸ آذر ۱۴۰۲
آقای دکترحسینساسانینظریه پرداز توسعه پایدارنهمین نشست تخصصیکارآفرینی و اخلاق۸ آذر ۱۴۰۲
آقای دکترحسینمدنیمدیر عاملشرکت پردیس نوآوری دیبامهر (پند)نهمین نشست تخصصیکارآفرینی و اخلاق۸ آذر ۱۴۰۲
آقای دکترحسینمحمودیعضو هیأت علمیدانشگاه شهید بهشتینهمین نشست تخصصیکارآفرینی و اخلاق۸ آذر ۱۴۰۲
آقای مهندسشاهینشرقیعضو هیأت مدیرهشرکت سرمایه گذاری تیهونشست کارآفرینان شریفشکل دادن فرصت‌های همکاری۱۱ آذر ۱۴۰۲
آقای مهندسعلیزحمتکشرئیس هیأت مدیرهشرکت شهران سازهنشست کارآفرینان شریفشکل دادن فرصت‌های همکاری۱۱ آذر ۱۴۰۲
آقای مهندسداریوشوطن پورمدیر عاملشرکت آریا راهبردنشست کارآفرینان شریفشکل دادن فرصت‌های همکاری۱۱ آذر ۱۴۰۲
آقای دکترامیر حسیناسدیمدیر کل دفتر خدمات کسب و کاروزارت صنعت، معدن و تجارتهشتمین نشست انتقال تجربهچهار کارآفرین؛ چهار تجربه۲۷ آذر ۱۴۰۲
آقای مهندسسعیدجابر انصاریرئیس هیأت مدیرهشرکت تجارت الکترونیک عرش گسترهشتمین نشست انتقال تجربهچهار کارآفرین؛ چهار تجربه۲۷ آذر ۱۴۰۲
خانم مهندسمهوشطیرانیمدیر عاملشرکت مهندسی نویان بسپارهشتمین نشست انتقال تجربهچهار کارآفرین؛ چهار تجربه۲۷ آذر ۱۴۰۲
آقای دکترحسنفروزان فردرئیس هیأت مدیرهشرکت صنایع غذایی کامبیزدهمین نشست تخصصیکارآفرینی و قانون۶ دی ۱۴۰۲
آقای دکترعیسیامینیوکیل دادگستریدهمین نشست تخصصیکارآفرینی و قانون۶ دی ۱۴۰۲
آقای دکترمحمد رضاپاسبانعضو هیأت علمیدانشگاه علامه طباطباییدهمین نشست تخصصیکارآفرینی و قانون۶ دی ۱۴۰۲
آقای دکترمسعودمنشدیوکیل دادگستریدهمین نشست تخصصیکارآفرینی و قانون۶ دی ۱۴۰۲
آقای مهندسعبدالرضایعقوب زادهمدیر عاملشرکت پویندگان راه سعادتنهمین نشست انتقال تجربهچهار کارآفرین؛ چهار تجربه۲۰ دی ۱۴۰۲
خانمسمیهمحمدیمدیر عاملانتشارات آریاناقلمنهمین نشست انتقال تجربهچهار کارآفرین؛ چهار تجربه۲۰ دی ۱۴۰۲
آقای مهندسایمانرهنمامدیر عاملشرکت نوین کمزنهمین نشست انتقال تجربهچهار کارآفرین؛ چهار تجربه۲۰ دی ۱۴۰۲
آقای مهندسعلیعباسیمدیر عاملشرکت نیوساد تجارت نامدارنهمین نشست انتقال تجربهچهار کارآفرین؛ چهار تجربه۲۰ دی ۱۴۰۲
آقای مهندسسعیدجابر انصاریرئیس هیأنت مدیرهشرکت دژپادیازدهمین نشست تخصصیکارآفرینیی و کسب و کارهای خانوادگی۱۱ بهمن ۱۴۰۲
آقای دکترحسنفروزان فردرئیس هیأت مدیرهشرکت صنایع غذایی کامبیزیازدهمین نشست تخصصیکارآفرینیی و کسب و کارهای خانوادگی۱۱ بهمن ۱۴۰۲
آقای دکترحسینصامعیمدرس محترمدانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریفیازدهمین نشست تخصصیکارآفرینیی و کسب و کارهای خانوادگی۱۱ بهمن ۱۴۰۲
آقایقاسممصطفویعضو هیأت مدیرهگروه صنعتی بوتانیازدهمین نشست تخصصیکارآفرینیی و کسب و کارهای خانوادگی۱۱ بهمن ۱۴۰۲
آقایداودامیراحمدیمدیر اجراییانجمن ترویج کسب و کارهای خانوادگی ایرانیازدهمین نشست تخصصیکارآفرینیی و کسب و کارهای خانوادگی۱۱ بهمن ۱۴۰۲

جدول دوم به آلبوم مصور سخنرانان مدعو اختصاص یافته است. این جدول همچنین در منوی ثابت این سایت با عنوان «همکاران و مشاوران»  جانمایی شده است:

نام سخنران و تحصیلاتعکسمعرفی سخنران و نام رویداد
مشایخی، علی نقی
دکتری مدیریت از دانشگاه MIT آمریکا
کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف دکتری
صفحه شخصی
عضو هیأت علمی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
موسس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
موسس موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه
کارآفرین و بنیان گذار شرکت‌های فناور و دانش بنیان
سخنران مدعو همایش کانون کارآفرینی استان تهران ۵ تیر ۱۴۰۱
کریمیان اقبال، مصطفی
دکتری خاشناسی از دانشگاه کالیفرنیا در دیویس
کارشناسی ارشد خاکشناسی از دانشگاه کالیفرنیا در دیویس
کارشناسی خاکشناسی از دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا، سن لوئیس اوبیسپو
صفحه شخصی
عضو هیأت علمی، دانشیار خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
بنیانگذار پارک های علم و فناوری در ایران
عضو شورای مشاورین و هیات مدیره انجمن بین¬المللی پارکهای علمی (IASP)
موسس و مدیرعامل شرکت توسعه پردازان نادین ویژن
سخنران مدعو همایش کانون کارآفرینی استان تهران ۵ تیر ۱۴۰۱
سخنران مدعو وبینار «چگونه سیلیکون ولی دیگری بسازیم؟» ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
مقیمی، سیده فاطمه
دکتری تخصصی کارآفرینی بین‌الملل
دکترای (DBA) مارکتینگ
کارشناسی ارشد MBA
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کارشناسی مهندسی عمران از انگلستان
موسس و مدیر عامل شرکت حمل و نقل بین الملل سدیدبار
رئیس هیأت مدیره کانون ملی زنان بازرگان ایران
کارآفرین برتر جهان اسلام
سخنران مدعو همایش کانون کارآفرینی استان تهران ۵ تیر ۱۴۰۱
نجفی منش، محمد رضا
کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت تولیدی و بازرگانی آسیالنت
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
سخنران مدعو همایش کانون کارآفرینی استان تهران ۵ تیر ۱۴۰۱
سخنران مدعو وبینار «چگونه سیلیکون ولی دیگری بسازیم» ۱۸ شهریور ۱۴۰۱
باقری نیا، ساقی
دکتری تخصصی پاتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتری پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
موسس و مدیر عامل شرکت صنایع آزمایشگاهی انیسان
دبیر اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی
نایب رئیس هیأت مدیره کانون زنان بازرگان استان تهران
سخنران مدعو نشست تاثیر شرایط اقتصادی موجود بر فضای کسب و کار- ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
وطن پور، حسین
کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتری فارماکولوژی- سم شناسی از دانشگاه Strathclyde در گلاسکو انگلستان
دکتری عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز
صفحه شخصی
عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری شفادارو
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت استان تهران
سخنران مدعو نشست تاثیر شرایط اقتصادی موجود بر فضای کسب و کار ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
زنگویی، مجیدرئیس هیأت مدیره انجمن گردشگری سلامت استان تهران
دبیر کل مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی
سخنران مدعو نشست تاثیر شرایط اقتصادی موجود بر فضای کسب و کار- ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
عالی پور هریسی،‌ مهرداد
دکتری کارآفرینی از دانشگاه تهران
صفحه شخصی
موسس و مدیر عامل شرکت عالی نشان پارسیان
بنیان گذار برند پنتر در صنعت نوشت افزار
بنیان گذار گروه کارآفرینی پنتر (Panter)
سخنران مدعو نشست تاثیر شرایط اقتصادی موجود بر فضای کسب و کار ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
سخنران مدعو نشست انتقال تجربه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
کرمانشاه، علی
دکتری استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی از دانشگاه منچستر
کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی از دانشگاه منچستر
کارشناسی ارشد سیستم‌های اقتصادی اجتماعی از دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی آنالیز سیستم‌های کامپیوتری از مدرسه عالی کامپیوتر
عضو هیأت علمی، دانشیار بازنشسته دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
معاون اسبق فناوری‌های نوین بانک مرکزی
معاون اسبق بین الملل وزارت ارتباطات
معاون اسبق پژوهش و نوآوری وزارت صنایع
سخنران مدعو نشست تحول دیجیتال، ضرورت‌ها، الزامات و چالش‌ها- ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
ثابتی، مصطفی
دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA) از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه پیام نور تهران
سایت شخصی
عضو هیأت مدیره و مشاور نوآوری و تحول دیجیتال در شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ)
مدرس دوره های MBA و DBA در مدرسه عالی کسب و کار ماهان
عضو حقیقی کمیسیون کارشناسان حرفه ای سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
مشاور بانکداری دیجیتال در بانک سینا
دهبیدی پور، مجید
کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا از دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۴
کارشناسی مهندسی هوا فضا از دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۱
صفحه شخصی
رئیس سابق پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱
سخنران مدعو نشست تحول دیجیتال، ضرورت‌ها، الزامات و چالش‌ها- ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
سمیع زاده، امین
دکتری حرفه ای کسب و کار DBA از IAE Bordeaux فرانسه
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات از دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی بازرگانی از موسسه آموزش عالی پژوهش صنایع ایران
صفحه شخصی
مدیر علمی آکادمی تحول دیجیتال جهاد دانشگاهی شریف
مربی در مدرسه عالی کسب و کار ماهان
سخنران مدعو نشست تحول دیجیتال، ضرورت‌ها، الزامات و چالش‌ها- ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
مطهرنیا، مهدی
دکتری آینده پژوهی از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه تهران
عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
بنیان گذار و رئیس اندیشکده آینده اندیشی سیمرغ (سیمرغ باریخ)
مدیر گروه آینده پژوهی انجمن جامعه شناسی
سخنران مدعو نشست آینده پژوهی و کارآفرینی- ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
ناصری، شهره
دکتری آینده‌پژوهی از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،‌ ۱۴۰۰
کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی- انتقال تکنولوژی از دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ۱۳۸۸
کارشناسی مدیریت امور گمرکی از دانشگاه علوم اقتصادی
صفحه شخصی
مدیر پایش و کنترل پروژه‌های راهبردی شرکت فناپ
معاون سابق سازمان فناوری اطلاعات ایران
سخنران مدعو نشست آینده پژوهی و کارآفرینی- ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
شکوری، شهرام
دکتری نوآوری و فناوری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی از دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی مهندسی نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی
صفحه شخصی
بنیان گذار و مدیر عامل گروه شرکت‌های طرفه نگار
عضو هیأت موسس گروه سرمایه گذاری نیک اندیش کارایا
سخنران مدعو نشست آینده پژوهی و کارآفرینی- ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
شرقی، شاهین
کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه پیام نور
کارشناسی ارشد ناتمام
مهندسی سازه از دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف
صفحه شخصی
بنیان گذار
شرکت سرمایه گذاری تیهو
سخنران و مدیر پانل نشست آینده پژوهی و کارآفرینی- ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
سخنران و مدیر پانل نشست کارآفرینی و سرمایه گذاری خطرپذیر- ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
سخنران و مدیر پانل نشست کارآفرینی و فناوری‌های نوین- ۲۸ تیر ۱۴۰۲
سخنران و مدیر پانل نشست کارآفرینان شریف ۱۱ آذر ۱۴۰۲
فروتن، بهروز
کارشناسی مدیریت از دانشگاه تهران
کارآفرین نمونه کشور
بنیان گذار گروه صنعتی بهروز
بنیانگذار مرکز تحقیقات غذایی ایران
سخنران افتتاحیه نشست انتقال تجربه- ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
نقیب، علی
کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه کاربردی Kempten در آلمان
کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
صفحه شخصی
مالک و رئیس هیأت مدیره شرکت آرایشی بهداشتی دکتر عبیدی
کارآفرین منتخب موزه ملی کارآفرینان بزرگ ایرانی
سخنران نشست انتقال تجربه- ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
سخنران افتتاحیه نشست کارآفرینی و رسانه- ۲۲ شهریور ۱۴۰۲
سرلتی، فرزاد
کارشناسی مهندسی برق از داشگاه صنعتی شریف
موسس و رئیس هیأت مدیره شرکت نوین دانش آینده
سخنران مدعو نشست انتقال تجربه- ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
هداوندی، مرتضی
کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
بنیان‌گذار شرکت رازین پلیمر راه ابریشم
برنده نشان امین‌الضرب در سال ۱۴۰۱
سخنران مدعو نشست انتقال تجربه- ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
شاهمرادی، مسعود
کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه اصفهان
کارشناسی فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف
صفحه شخصی
موسس و مدیر عامل شرکت تجارت خلاق هدف (فروشگاه اینترنتی خانومی)
سخنران مدعو نشست انتقال تجربه- ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
مفاخریان، حسین
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران
کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
صفحه شخصی
مدیر عامل شرکت پردازش تصویر کمان
عضو هیأت موسس گروه سرمایه گذاری نیک اندیش کارایا
سخنران مدعو نشست کارآفرینی و سرمایه گذاری خطرپذیر- ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
زرنوخی، رضا
کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
صفحه شخصی
عضو هیأت مدیره و مدیر عامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران
موسس و عضو هیأت مدیره شرکت پیشگامان سرمایه نوآفرین
موسس و رئیس هیأت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاینتک)
سخنران مدعو نشست کارآفرینی و سرمایه گذاری خطرپذیر- ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
تقی خان تجریشی، امیر
دکتری مالی از دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد مالی از مدرسه کسب و کار BAYES n دانشگاه سیتی لندن
کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
Linkedin
عضو هیأت مدیره و معاون سرمایه گذاری گروه مالی فیروزه
سخنران مدعو نشست کارآفرینی و سرمایه گذاری خطرپذیر- ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
پورفلاح، احمد
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
مدیر عامل شرکت سکو ایران
رئیس هیأت مدیره اتاق مشترک ایران و ایتالیا
سخنران افتتاحیه نشست انتقال تجربه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
شیرزادی، هایده
دکترای اکولوژی از دانشگاه کاسل آلمان
کارشناسی ارشد مهندسی کشاوزی بین‌المللی از دانشگاه کاسل آلمان
بینان گذار و مدیر عامل شرکت بازیافت مواد و تولید کود آلی کرمانشاه
برنده نشان هشتمین دوره جایزه امین الضرب در سال ۱۴۰۲
سخنران مدعو نشست انتقال تجربه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
عمرانی صباغی، آزاد
دکتری بیوشیمی از دانشگاه استراسبورگ
کارشناسی ارشد بیوشیمی ملکولی از دانشگاه استراسبورگ
کارشناسی بیولوژی سلولی و ملکولی از دانشگاه تهران
صفحه شخصی
موسس و رئیس هیأت مدیره شرکت دانش میوه خاورمیانه
عضو هیأت مدیره انجمن ارگانیک ایران
سخنران مدعو نشست انتقال تجربه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
طهماسبی، هامون
دکتری مدیریت از دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
سایت شخصی
صفحه شخصی
مدیر مدرسه توسعه پایدار دانشگاه صنعتی شریف و فعال کارآفرینی اجتماعی
سخنران مدعو نشست کارآفرینی اجتماعی ۲۴ خرداد ۱۴۰۲
بهروز آذر، زهرا
دکتری کارآفرینی از دانشگاه تهران
پژوهشگر کارآفرینی و مولف کتاب کارآفرینی اجتماعی
سخنران مدعو نشست کارآفرینی اجتماعی ۲۴ خرداد ۱۴۰۲
معماریانی، محمد مهدی
دکتری کارآفرینی از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد کارآفرینی از دانشگاه تهران
کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۴
بنیان گذار و رئیس هیأت مدیره موسسه غیر انتفاعی افق بخش سوم (مانیز)
سخنران مدعو نشست کارآفرینی اجتماعی ۲۴ خرداد ۱۴۰۲
سخنران مدعو نشست انتقال تجربه کارآفرینان اجتماعی- ۱۸ مرداد ۱۴۰۲
یادگار، نسیم
دکتری کارآفرینی از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد کارآفرینی از دانشگاه تهران
کارشناسی مدیریت صنعتی
بنیان گذار و مدیر عامل موسسه غیر انتفاعی افق بخش سوم (مانیز)
سخنران مدعو نشست کارآفرینی اجتماعی ۲۴ خرداد ۱۴۰۲
شهیاد، متین
کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه تهران
کارشناسی مدیریت جهانگردی و هتل داری از دانشگاه شیراز
صفحه شخصی
پژوهشگر حوزه کارآفرینی اجتماعی
سخنران مدعو نشست کارآفرینی اجتماعی ۲۴ خرداد ۱۴۰۲
فنائی، محمد مهدی
کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
موسس و رئیس هیأت مدیره گروه صنعتی الکتروکویر و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
سخنران افتتاحیه نشست انتقال تجربه ۱۴ تیر ۱۴۰۲
اردشیریان طبرسی،‌ فیروز
کارشناسی ارشد کنترل اتوماتیک از دانشگاه منچستر انگلستان
کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
موسس و رئیس هیأت مدیره شرکت ناموران پژوهش و توسعه
موسس شرکت مهندسین مشاور ناموران
سخنران مدعو نشست انتقال تجربه ۱۴ تیر ۱۴۰۲
ثابتی، نازیلا
کارشناسی علوم اقتصادی
موسس و مدیر عامل شرکت پریما پلاستیک
سخنران مدعو نشست انتقال تجربه ۱۴ تیر ۱۴۰۲
محمدخان، حسینموسس و رئیس هیأت مدیره شرکت بارمان تجارت ایلیا
سخنران مدعو نشست انتقال تجربه ۱۴ تیر ۱۴۰۲
معبودیان، محمد رضا
دکتری DBA مدیریت حرفه ای کسب و کار از دانشگاه تهران
کارشناس ارشد حوزه هوش مصنوعی
رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران (نصر)
سخنران مدعو نشست کارآفرینی و فناوری‌های نوین- ۲۸ تیر ۱۴۰۲
سلطانی، رضا
کارشناسی ارشد MBA از انستیتو مدیریت هندوستان در بنگلور
کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه گیلان
صفحه شخصی
کارآفرین مقیم در استارتاپ استودیو چینووا (هولدینگ فناپ)
سخنران مدعو نشست کارآفرینی و فناوری‌های نوین- ۲۸ تیر ۱۴۰۲
شرقی، محمد
کارشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
صفحه شخصی
مدیر عامل بنیاد سور (پلتفورم بلاکچین زیر قراردادهای هوشمند)
سخنران مدعو نشست کارآفرینی و فناوری‌های نوین- ۲۸ تیر ۱۴۰۲
قربانی، ساناز
کارشناسی ارشد مطالعات زنان از دانشگاه تهران
کارشناسی از دانشگاه خوارزمی
صفحه شخصی
مدیر پروژه ایجاد گروه‌های خودیار بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان
سخنران مدعو نشست انتقال تجربه کارآفرینان اجتماعی- ۱۸ مرداد ۱۴۰۲
کامران، مینا
کارشناسی ارشد ارتباطات از دانشگاه تهران
صفحه شخصی
موسس و مدیر واحد اجتماعی شرکت تعاونی کهن بوم خورشید (روستاتیش)
سخنران مدعو نشست انتقال تجربه کارآفرینان اجتماعی- ۱۸ مرداد ۱۴۰۲
میرشکاری دهکهان، فرزاد
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه باهنر کرمان
فعال حوزه کارآفرینی اجتماعی و مدیر فروشگاه آنلاین رایحه روستا
سخنران مدعو نشست انتقال تجربه کارآفرینان اجتماعی- ۱۸ مرداد ۱۴۰۲
کشاورز توچائی، حمید
کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف
موسس و مالک شرکت صنایع تولیدی کروز
فعال در زمینه تولید قطعات خودرو
سخنران افتتاحیه نشست انتقال تجربه ۶ شهریور ۱۴۰۲
تاج آبادی ابراهیمی، مریم
دکتری میکروبیولوژی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
کارشناسی ارشد میکروبیولوژی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
کارشناسی میکروبیولوژی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
صفحه شخصی
موسس و مدیر عامل گروه دانش بنیان تک ژن زیست
برنده لوح و نشان امین الضرب
سخنران مدعو نشست انتقال تجربه ۶ شهریور ۱۴۰۲
فتوت احمدی، علی
دکتری مهندسی برق از دانشگاه استانفورد
کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه استانفورد
کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه Caltech
صفحه شخصی
صفحه شخصی
دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
موسس و مدیر عامل شرکت تحقیقاتی خدماتی کاوشکام آسیا
سخنران مدعو نشست انتقال تجربه ۶ شهریور ۱۴۰۲
نایبی، محمد
دکتری مهندسی برق (مخابرات)‌ از دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد مهندسی برق (الکترونیک)‌از دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی مهندسی برق (الکترونیک) از دانشگاه صنعتی شریف
صفحه شخصی
استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
موسس شرکت‌های فناوری موج خاور و رستافن ارتباط
سخنران مدعو نشست انتقال تجربه ۶ شهریور ۱۴۰۲
محمدی، ستار
دکتری جامعه شناسی اقتصادی از دانشگاه تبریز
جامعه شناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه کسب و کار
سردبیر سابق کارآفرین نیوز
سخنران و مدیر پانل نشست کارآفرینی و رسانه- ۲۲ شهریور ۱۴۰۲
جنان صفت، محمد صادق
کارشناسی اقتصاد از دانشگاه مازندران
صفحه شخصی
سردبیر سایت ساعت ۲۴ و رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه جهان صنعت
سخنران مدعو نشست کارآفرینی و رسانه ۲۲- شهریور ۱۴۰۲
قربانی، رضا
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه تهران
کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف
صفحه شخصی
بنیان گذار کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار
سخنران مدعو نشست کارآفرینی و رسانه- ۲۲ شهریور ۱۴۰۲
عطاردیان، محمد
کارشناسی راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران
موسس و رئیس هیأت مدیره شرکت تضامنی محمد عطاردیان و همکاران
چهره ماندگار منتب کانون مهندسین فارغ‌التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران
سخنران افتتاحیه نشست انتقال تجربه ۲۶ مهر ۱۴۰۲
بختیاری، پردیس
کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل
کارشناسی بازرگانی
موسس و مدیر عامل شرکت قطعه سازان جهان الکترونیک
فعال در زمینه تولید محصولات روشنایی
رئیس کمیسیون کارآفرینی کانون زنان بازرگان
سخنران مدعو نشست انتقال تجربه ۲۶ مهر ۱۴۰۲
زحمتکش، علی اکبر
کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
موسس و رئیس هیأت مدیره شرکت شهران سازه
سخنران مدعو نشست انتقال تجربه ۲۶ مهر ۱۴۰۲
سخنران مدعو نشست کارآفرینان شریف ۱۱ آذر ۱۴۰۲
بستانچی، مهدی
دکتری مدیریت کسب و کار از سازمان مدیریت صنعتی
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات از سازمان مدیریت صنعتی
کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی
موسس و مدیر عامل شرکت صنعتی بستانچی
رییس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع
سخنران مدعو نشست انتقال تجربه ۲۶ مهر ۱۴۰۲
گلزاری، ابوعلی
پسادکتری مهندسی محیط زیست از دانشگاه تهران
دکتری مهندسی محیط زیست از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های انرژی از دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه تهران
صفحه شخصی
موسس و رئیس هیأت مدیره شرکت خاک آب انرژی زربین
مدرس دانشگاه
سخنران مدعو نشست کارآفرینی و محیط زیست- ۱۰ آبان ۱۴۰۲
نژادی، اطهره
دکتری برنامه ریزی محیط زیست از دانشگاه تهران
صفحه شخصی
عضو هیأت مدیره خانه فرهنگ و توسعه پایدار
سخنران مدعو نشست کارآفرینی و محیط زیست- ۱۰ آبان ۱۴۰۲
صدرنژاد، سید توحید
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه تهران
کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
صفحه شخصی
رئیس هیأت مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران
عضو هیأت مدیره و دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
سخنران مدعو نشست کارآفرینی و محیط زیست- ۱۰ آبان ۱۴۰۲
پناهنده، حمید رضا
کارشناس ارشد شیمی کاربردی از دانشگاه علم و صنعت ایران
صفحه شخصی
موسس و مدیر عامل شرکت پندار پلیمر پیشرو
سخنران مدعو نشست کارآفرینی و محیط زیست- ۱۰ آبان ۱۴۰۲
مقدم، امین
دکترای DBA از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA از سازمان مدیریت صنعتی
موسس و مدیر عامل کارخانجات نساجی زرین باف امین
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران
سخنران افتتاحیه نشست تجربیات موفق صادراتی ۲۴ آبان ۱۴۰۲
سعادت دهقان، مهرداد
مدیر عامل شرکت آذرروان ساز
رئیس هیأت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه
سخنران مدعو نشست تجربیات موفق صادراتی- ۲۴ آبان ۱۴۰۲
کمپانی، محمد رضا
کارشناسی مهندسی از
Seltec College London
موسس و مدیر عامل شرکت الکترونیک برتر
نایب رئیس هیأت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی
نایب رئیس مجمع تشکل‌های دانش بنیان
سخنران مدعو نشست تجربیات موفق صادراتی- ۲۴ آبان ۱۴۰۲
نادری، نادر
کارشناسی ارشد شیمی آلی از دانشگاه تهران
کارشناسی شیمی از دانشگاه تبریز
موسس و مدیر عامل شرکت دانش بنیان فناوران نانو مقیاس
سخنران مدعو نشست تجربیات موفق صادراتی- ۲۴ آبان ۱۴۰۲
کریمی، پیمان
دکتری امور مالی بین‌الملل از دانشگاه آزاد اسلامی
صفحه شخصی
عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیر عامل شرکت دانش بنیان پیشتاز طب
سخنران مدعو نشست تجربیات موفق صادراتی- ۲۴ آبان ۱۴۰۲
راسخ، محمد مهدی
کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عضو هیأت مدیره انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی
عضو هیأت مدیره انجمن مدیران صنایع
مدیر عامل شرکت حمل و نقل بین المللی جاده رانان جهان
سخنران مدعو نشست کارآفرینی و اخلاق- ۸ آذر ۱۴۰۲
ساسانی، حسین
دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
کارشناسی حسابداری از دانشگاه تهران
رزومه شخصی
نظریه پرداز توسعه پایدار
سخنران مدعو نشست کارآفرینی و اخلاق ۸ آذر ۱۴۰۲
مدنی، حسین
دکتری انسان شناسی فرهنگی از دانشگاه میسور هندوستان
کارشناسی ارشد انسان شناسی فرهنگی از دانشگاه میسور هندوستان
کارشناسی علوم ارتباطات و روزنامه نگاری از دانشگاه آزاد اسلامی
سایت شخصی
رزومه شخصی
موسس و مدیر عامل شرکت پردیس نوآوری دیبامهر (پند)
انسان شناس و مدرس دانشگاه
سخنران مدعو نشست کارآفرینی و اخلاق- ۸ آذر ۱۴۰۲
محمودی، حسین
دکتری جامعه شناسی محیط زیست از دانشگاه هوهنهایم آلمان
کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی از دانشگاه شیراز
کارشناسی از دانشگاه تهران
رزومه شخصی
عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
سخنران مدعو نشست کارآفرینی و اخلاق- ۸ آذر ۱۴۰۲
وطن پور، داریوش
کارشناسی مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی شریف
صفحه شخصی
موسس و مدیر عامل شرکت آریا راهبرد
سخنران مدعو نشست کارآفرینان شریف ۱۱ آذر ۱۴۰۲
اسدی، امیرحسین
دکتری تخصصی مدیریت کسب و کار
کارشناسی ارشد علوم سیاسی
سایت شخصی
مدیر کل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت
کارآفرین و مشاور کسب و کار
سخنران افتتاحیه نشست انتقال تجربه ۲۷ اذر ۱۴۰۲
جابر انصاری، سعید
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه UCLA
کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه میشیگان غربی
صفحه شخصی
رئیس هیأت مدیره شرکت دژپاد
عضو هیأت مدیره و مدیر عامل انجمن ترویج کسب و کارهای خانوادگی ایران
سخنران مدعو نشست انتقال تجربه ۲۷ اذر ۱۴۰۲
سخنران و مدیر پانل نشست کارآفرینی و کسب‌وکارهای خانوادگی- ۱۱ بهمن ۱۴۰۲
طیرانی، مهوش
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه Kempten آلمان
کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تهران
صفحه شخصی
موسس و مدیرعامل شرکت مهندسی نویان بسپار
موسس و رییس هیات مدیره شرکت پایانه اکسیرشیمی
سخنران مدعو نشست انتقال تجربه ۲۷ اذر ۱۴۰۲
فروزان فرد، حسن
دکتری DBA از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه کارلتون کانادا
کارشناسی اقتصاد از دانشگاه تهران
صفحه شخصی
سایت شخصی
رئیس هیأت مدیره شرکت صنایع غذایی کامبیز
عضو هیأت نمایندگان و رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
سخنران مدعو نشست کارآفرینی و قانون- ۶ دی ۱۴۰۲
سخنران مدعو نشست کارآفرینی و کسب‌وکارهای خانوا دگی- ۱۱ بهمن ۱۴۰۲
امینی، عیسی
دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه تهران
وکیل پایه یک دادگستری
رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز
سخنران مدعو نشست کارآفرینی و قانون ۶ دی ۱۴۰۲
پاسبان، محمدرضا
دکتری حقوق شرکت‌ها از دانشگاه شفیلد انگلستان
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی حقوق از دانشگاه شهید بهشتی
صفحه شخصی
عضو هیأت علمی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
سخنران مدعو نشست کارآفرینی و قانون- ۶ دی ۱۴۰۲
منشدی، مسعود
دکتری مدیریت کسب و کار از دانشگاه علمی کاربردی QAL انگلستان
کارشناسی ارشد حقوق عمومی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA
کارشناسی حقوق قضایی
وکیل پایه یک دادگستری
پژوهشگر، مشاور و مدرس دانشگاه
سخنران مدعو نشست کارآفرینی و قانون- ۶ دی ۱۴۰۲
یعقوب زاده طاری، عبدالرضا
کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک از دانشگاه تهران
کارشناسی مهندسی الکترونک از داشگاه علم و صنعت ایران
موسس و مدیر عامل شرکت پویندگان راه سعادت
رئیس هیأت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران
سخنران مدعو نشست انتقال تجربه ۲۰ دی ۱۴۰۲
محمدی، سمیه
کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی از دانشگاه الزهرا
کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی
صفحه شخصی
عضو هیأت مدیره و مدیر عامل انتشارات آریاناقلم
عضو هیأت مدیره گروه پژوهشی و صنعتی آریانا
سخنران مدعو نشست انتقال تجربه ۲۰ دی ۱۴۰۲
رهنما، ایمان
کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان
صفحه شخصی
موسس و مدیر عامل شرکت نوین کیمز
رئیس هیأت مدیره شرکت پرسیس پلیمر
رئیس هیأت مدیره شرکت الماس فناوران گیتی
سخنران مدعو نشست انتقال تجربه ۲۰ دی ۱۴۰۲
عباسی، علی
کارشناسی ارشد مهندسی نفت از دانشگاه صنعتی شریف
صفحه شخصی
موسس و مدیر عامل شرکت نیوساد تجارت نامدار
ارایه خدمات بازرگانی و مشاوره بازرگانی به شرکت‌های تجاری و صنعتی
سخنران مدعو نشست انتقال تجربه ۲۰ دی ۱۴۰۲
صامعی، حسین
دکتری مدیریت از دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه صنعتی شریف
و کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
سایت شخصی
صفحه شخصی
مدرس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
مشاور کسب و کارهای خانوادگی
سخنران مدعو نشست کارآفرینی و کسب‌وکارهای خانوادگی- ۱۱ بهمن ۱۴۰۲
مصطفوی، قاسم
کارشناس ارشد مدیریت
صفحه شخصی
عضو هیأت مدیره و مدیر روابط عمومی گروه صنعتی بوتان
سخنران مدعو نشست کارآفرینی و کسب‌وکارهای خانوادگی ۱۱ بهمن ۱۴۰۲
امیراحمدی، داود
کارشناس ارشد مدیریت از انستیتو تکنولوژی بین‌الملل در هندوستان، کارشناسی ارتباطات اجتماعی از دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه در ترکیه
صفحه شخصی
مدیر اجرایی انجمن ترویج کسب و کارهای خانوادگی
سخنران مدعو نشست کارآفرینی و کسب‌وکارهای خانوادگی- ۱۱ بهمن ۱۴۰۲
لینک کوتاه :
به اشتراک بگذارید:
اطلاعات تماس
تهران- خیابان میرزای شیرازی- خیابان میرزا حسنی- پلاک ۱۸- ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (خانه تشکل‌ها) طبقه سوم- واحد ۳۱۳
کانون کارآفرینی استان تهران
کانون کارآفرینی استان تهران به عنوان یک تشکل در زیرمجموعه مدیریت امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تشکیل شده است.