شرکت نوین دانش آینده

تاریخ انتشار : ۲۳-۰۷-۱۴۰۱

شرکت الکترونیک افزار آزما

تاریخ انتشار : ۱۰-۰۷-۱۴۰۱


شرکت اروم آدا

تاریخ انتشار : ۲۵-۰۵-۱۴۰۱

شرکت آسیالنت

تاریخ انتشار : ۱۱-۰۵-۱۴۰۱

شرکت پترو آرتان پارت

تاریخ انتشار : ۱۱-۰۵-۱۴۰۱

شرکت سرمایه گذاری تیهو

تاریخ انتشار : ۱۱-۰۵-۱۴۰۱

شرکت دانش میوه خاورمیانه

تاریخ انتشار : ۱۱-۰۵-۱۴۰۱

شرکت بازرسی فنی ایرانیان

تاریخ انتشار : ۲۲-۰۱-۱۴۰۱

شرکت ناموران پژوهش و توسعه

تاریخ انتشار : ۲۲-۰۱-۱۴۰۱

اطلاعات تماس
تهران- خیابان میرزای شیرازی- خیابان میرزا حسنی- پلاک ۱۸- ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (خانه تشکل‌ها) طبقه سوم- واحد ۳۱۳
کانون کارآفرینی استان تهران
کانون کارآفرینی استان تهران به عنوان یک تشکل در زیرمجموعه مدیریت امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تشکیل شده است.