سخنرانی آقای دکتر امین سمیع زاده در نشست تحول دیجیتال،ضرورت‌ها،الزامات و چالش‌ها

سخنران سوم : آقای مهندس امین سمیع زاده
مدیر علمی آکادمی تحول دیجیتال جهاد دانشگاهی شریف
مدت ۱۹:۲۲ دقیقه
دومین نشست کلینیک کار آفرینی با عنوان “تحول دیجیتال، ضرورتها، الزامات و چالشها ”
سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱، سالن امین الضرب در ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی تهران

تاریخ انتشار : ۲۰-۱۱-۱۴۰۱

سخنرانی آقای دکتر علی کرمانشاه در نشست تحول دیجیتال، ضرورت‌ها، الزامات و چالش‌ها

سخنران دوم : آقای دکتر علی کرمانشاه
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
مدت ۲۴:۱۴ دقیقه
دومین نشست کلینیک کار آفرینی با عنوان “تحول دیجیتال، ضرورتها، الزامات و چالشها ”
سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ ، سالن امین الضرب ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی تهران

تاریخ انتشار : ۲۰-۱۱-۱۴۰۱

سخنرانی آقای دکتر مصطفی ثابتی در نشست تحول دیجیتال، ضرورت‌ها، الزامات و چالش‌ها

سخنران اول: آقای دکتر مصطفی ثابتی
عضو هیات مدیره شرکت آسان پرداخت و مشاور تحول دیجیتال
مدت ۱۶:۱۵ دقیقه
دومین نشست کلینیک کار آفرینی با عنوان “تحول دیجیتال، ضرورتها، الزامات و چالشها ”
سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ ، سالن امین الضرب در ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی تهران

تاریخ انتشار : ۲۰-۱۱-۱۴۰۱

خوشامدگویی آقای مهندس بهروز حبیبی در دومین نشست کانون کارآفرینی استان تهران

خیر مقدم آقای مهندس بهروز حبیبی نایب رییس هیات مدیره کانون کارآفرینی استان تهران
مدت: ۱:۴۷ دقیقه
دومین نشست کلینیک کار آفرینی با عنوان “تحول دیجیتال، ضرورتها، الزامات و چالشها ”
سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
سالن امین الضرب در ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی تهران

تاریخ انتشار : ۲۰-۱۱-۱۴۰۱

کلیپ برشهای کوتاه از اولین نشست کانون کارآفرینی استان تهران

کلیپ برشهای کوتاه از نشست «تاثیر شرایط اقتصادی حاضر بر چالش های کسب و کار» این نشست در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱ با حضور چهار سخنران در سالن امین الضرب ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
مدت: ۱۱:۳۰ دقیقه

تاریخ انتشار : ۱۰-۱۱-۱۴۰۱

جلسه پرسش و پاسخ با سخنرانان در نشست تاثیر شرایط اقتصادی موجود بر فضای کسب و کار

جلسه پرسش و پاسخ در انتهای نشست کانون کارآفرینی استان تهران با حضور خانم دکتر ساقی باقری نیا و آقایان دکتر مهرداد عالی پور، مهندس مجید زنگویی، دکتر حسین وطن پور. این نشست در روز دوشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۱ سالن اجتماعات امین الضرب ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد

تاریخ انتشار : ۲۰-۱۰-۱۴۰۱

سخنرانی دکتر حسین وطن پور در نشست ۱۴ دی ۱۴۰۱ کانون کارآفرینی استان تهران

سخنرانی دکتر حسین وطن پور عضو هیأت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نشست «تاثیر شرایط اقتصادی موجود بر فضای کسب و کار». این نشست در روز دوشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۱ سالن اجتماعات امین الضرب ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد.

تاریخ انتشار : ۲۰-۱۰-۱۴۰۱

سخنرانی مهندس مجید زنگویی در نشست ۱۴ دی ۱۴۰۱ کانون کارآفرینی استان تهران

سخنرانی آقای مهندس مجید زنگویی رئیس هیأت مدیره انجمن گردشگری سلامت استان تهران در نشست «تاثیر شرایط اقتصادی موجود بر فضای کسب و کار». این نشست روز دوشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۱ سالن اجتماعات امین الضرب ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.

تاریخ انتشار : ۲۰-۱۰-۱۴۰۱

سخنرانی دکتر مهرداد عالی پور در نشست ۱۴ دی ۱۴۰۱ کانون کارآفرینی استان تهران

سخنرانی آقای دکتر مهرداد عالی پور مدرس دانشگاه و مدیر عامل شرکت عالی تحریر سپاهان در نشست «تاثیر شرایط اقتصادی موجود بر فضای کسب و کار». این نشست در روز دوشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۱ سالن اجتماعات امین الضرب ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.

تاریخ انتشار : ۲۰-۱۰-۱۴۰۱

سخنرانی خانم دکتر ساقی باقری نیا در نشست ۱۴ دی ۱۴۰۱ کانون کارآفرینی استان تهران

سخنرانی خام دکتر ساقی باقری نیا در نشست «تاثیر شرایط اقتصادی موجود بر فضای کسب و کار»
این نشست دوشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۱ سالن اجتماعات امین الضرب ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.

تاریخ انتشار : ۲۰-۱۰-۱۴۰۱

اطلاعات تماس
تهران- خیابان میرزای شیرازی- خیابان میرزا حسنی- پلاک ۱۸- ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (خانه تشکل‌ها) طبقه سوم- واحد ۳۱۳
کانون کارآفرینی استان تهران
کانون کارآفرینی استان تهران به عنوان یک تشکل در زیرمجموعه مدیریت امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تشکیل شده است.